Komitet organizacyjny konferencji

  • Adam Podhorecki – przewodniczący
  • Jerzy Derenda – z-ca przewodniczącego
  • Marek Gotowski – z-ca przewodniczącego
  • Jan Siuda – z-ca przewodniczącego
  • Justyna Sobczak – Piąstka - z-ca przewodniczącego
  • Magdalena Dobiszewska
  • Tomasz Janiak
  • Adam Grabowski
  • Maria Olejniczak