joomla templates top joomla templates template joomla

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Council of Polish Engineers in North America

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Pomorsko–Kujawski

Firma GOTOWSKI
Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Kujawsko–Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Informacje ogólne

Autorów prac prosimy o przesłanie do 15 października br. streszczenia referatów w języku polskim i angielskim. Wytyczne do przygotowania streszczenia dostępne są na stronie

Zakwalifikowane prace będą prezentowane na sesjach konferencyjnych

Nadesłane referaty będą recenzowane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy

Zakwalifikowane prace będą po konferencji opublikowane w czasopiśmie Materiały Budowlane (będzie się to wiązała z dodatkową opłatą).

Referaty mogą być przygotowane i wygłoszone w języku polskim lub angielskim

Wytyczne do przygotowania referatów są dostępne na stronie

Koszt udziału w Konferencji (nie obejmuje noclegu)

  • 700 zł (udział z publikacją artykułu)
  • 200 zł (udział bez publikacji artykułu)

 

  • Slajd2